ज्ञान मंथन

ज्ञान मंथन * चार वेद 1] ऋग्वेद 2] सामवेद 3] अथर्ववेद 4] यजुर्वेद *********** कुल 6 शास्त्र है। 1] वेदांग
2] सांख्य 3] निरूक्त 4] व्याकरण 5] योग 6] छंद *********** हमारी 7 नदियां। 1] गंगा 2] यमुना 3] गोदावरी 4] सरस्वती 5] नर्मदा 6] सिंधु 7] कावेरी *********** 18 पुराण। 1] मत्स्य पुराण 2] मार्कण्डेय पुराण 3] भविष्य पुराण 4] भगवत पुराण 5] ब्रह्मांड पुराण 6] ब्रह्मवैवर्त पुराण 7] ब्रह्म पुराण 8] वामन पुराण 9] वराह पुराण 10] विष्णु पुराण 11] वायु पुराण 12] अग्नि पुराण 13] नारद पुराण 14] पद्म पुराण 15] लिंग पुराण 16] गरुड़ पुराण 17] कूर्म पुराण 18] स्कंद पुराण *********** पंचामृत। 1] दूध 2] दहीं 3] घी 4] मध 5] साकर ******* पंचतत्व। 1] पृथ्वी 2] जल 3] तेज 4] वायु 5] आकाश ******* तीन गुण। 1] सत्व् 2] रज् 3] तम् ****** तीन दोष। 1] वात् 2] पित्त् 3] कफ ******* तीन लोक। 1] आकाश लोक 2] मृत्यु लोक 3] पाताल लोक ******* सात महासागर। 1] क्षीरसागर 2] दधिसागर 3] घृतसागर 4] मथानसागर 5] मधुसागर 6] मदिरासागर 7] लवणसागर ******* सात द्वीप। 1] जम्बू द्वीप 2] पलक्ष द्वीप 3] कुश द्वीप 4] पुष्कर द्वीप 5] शंकर द्वीप 6] कांच द्वीप 7] शालमाली द्वीप ******* तीन देव। 1] ब्रह्मा 2] विष्णु 3] महेश ******* तीन जीव। 1] जलचर 2] नभचर 3] थलचर ******* चार वर्ण। 1] ब्राह्मण 2] क्षत्रिय 3] वैश्य 4] शूद्र ******* चार फल (पुरुषार्थ)। 1] धर्म 2] अर्थ 3] काम 4] मोक्ष ******* चार शत्रु। 1] काम 2] क्रोध 3] मोह 4] लोभ ******* चार आश्रम। 1] ब्रह्मचर्य 2] गृहस्थ 3] वानप्रस्थ 4] संन्यास ******* अष्टधातु। 1] सोना 2] चांदी 3] तांबु 4] लोह 5] सीसु 6] कांस्य 7] पित्तल 8] रांगु ******* पंचदेव। 1] ब्रह्मा 2] विष्णु 3] महेश 4] गणेश 5] सूर्य ******* चौदह रत्न। 1] अमृत 2] अैरावत हाथी 3] कल्पवृक्ष 4] कौस्तुभ मणी 5] उच्चै:श्रवा अश्व 6] पांचजन्य शंख 7] चंद्रमा 8] धनुष 9] कामधेनु गाय 10] धनवंतरी 11] रंभा अप्सरा 12] लक्ष्मी माताजी 13] वारुणी 14] वृष ******* नवधा भक्ति। 1] श्रवण 2] कीर्तन 3] स्मरण 4] पादसेवन 5] अर्चना 6] वंदना 7] मित्र 8] दास्य 9] आत्मनिवेदन ******* चौदह भुवन। 1] तल 2] अतल 3] वितल 4] सुतल 5] रसातल 6] पाताल 7] भुवलोक 8] भुलोक 9] स्वर्ग 10] मृत्युलोक 11] यमलोक 12] वरुणलोक 13] सत्यलोक 14] ब्रह्मलोक.
ADMISSION OPEN -> Special Foundation Batch for All Banking Exams, Starts from: 1 March| Timing: 10:00 AM | Regular Live Classes Running on Safalta360 App. Download Now | For more infomation contact us on these numbers - 9828710134 , 9982234596 .

TOP COURSES

Courses offered by Us

Boss

BANKING

SBI/IBPS/RRB PO,Clerk,SO level Exams

Boss

SSC

WBSSC/CHSL/CGL /CPO/MTS etc..

Boss

RAILWAYS

NTPC/GROUP D/ ALP/JE etc..

Boss

TEACHING

REET/Super TET/ UTET/CTET/KVS /NVS etc..